Dietzenbacher Dinner der Kulturen

Das erste Dinner der Kulturen fand statt am 18.04.2015.

Hier das großartige Presse-Echo…

Dinner_3_DSP_23_04_15STP_Dinner_23.04 Dinner_FR_20_04-15

Dinner_2_DSP_16_04_15

Weitere Dinner finden statt am 15.08. und am 07.11.2015